Projekt Teledis

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu: „Zastosowanie bliskiej teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych (SSN) w diagnostyce i ocenie zdrowotności plantacji wybranych odmian w gatunkach zbóż – pszenicy i pszenżycie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Przewidywane wyniki operacji: „ Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii do wykrywania i identyfikacji  chorób roślin zbożowych”