Spotkanie Grupy Teledis w Brwinowie

W dniu 6 maja w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie członków grupy TELEDIS.
W trakcie spotkania podpisana została 2-letnia umowa pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a członkami grupy TELEDIS dotycząca realizowanej w ramach PROW, działanie 16 „Współpraca”, operacji pt.” „Zastosowanie bliskiej teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych (SSN) w diagnostyce i ocenie zdrowotności plantacji wybranych odmian w gatunkach zbóż”

Spotkanie grupy TELEDIS w Brwinowie

Prezes Relayonit, Pan Adrian Golka, podpisuje umowę w obecności Pani V-dyrektor departamentu działań delegowanych ARiMR Ewy Kluś.

Ponadto na spotkaniu omówione zostały następujące sprawy;
1. Projekt realizowany jest już od 1 marca br. Na spotkaniu omówiony został dotychczasowy przebieg realizacji tematu. Odnotowano pewne opóźnienie spowodowane problemami związanymi z podpisaniem umowy. Aktualnie do podpisanej umowy przygotowywany jest aneks, związany ze skróceniem okresu realizacji projektu z 24 do 22 m-cy.
2. Wybrano kierownika projektu ds. merytorycznych. Jest nim prof. dr hab. Edward Arseniuk reprezentujący Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR).
Koordynatorem projektu ds. finansowych jest Pani mgr Grażyna Jędrzejak również reprezentująca IHAR.
3. Omówiono szczegółowy harmonogram prac przewidzianych do wykonania w I etapie (1.03 – 30 .06. 21) projektu.
4. Spotkanie zakończyło się wizytą przedstawicieli programu TVP Agrobiznes, których zaznajomiono z programem realizacji projektu TELEDIS.